Çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmesi, kendini geliştirebilmesi, işe bağlılığı, motivasyonu, takım çalışmasına uyumu ve çalışma ortamındaki memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Helis Topluluğu bünyesindeki kariyer fırsatları, farklı pozisyonlarda yer alabilmenize, disiplinler arası bir yaklaşımla çalışabilmenize ve kariyerinizi istediğiniz yönde geliştirebilmenize olanak sağlar.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

Yetenek yönetimi

Yetenek yönetimi, şirketimizin yetenekli çalışanları bulma, işe alma, geliştirme ve devamlılık sağlama stratejilerini kapsamaktadır. Yetenek yönetimine odaklanarak işe alım, eğitim, kariyer planlama ve performans yönetimi gibi süreçleri titizlikle yönetiyoruz.

Fırsat Eşitliği

Şirket olarak işe alım sürecinde adil ve eşit bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu süreçte cinsiyet, yaş, etnik köken, cinsel yönelim gibi farklılıkları gözetmeksizin adayların nitelikleri, iş deneyimleri, referansları ve iş kültürüne uyumu dikkate alınarak seçim yapıyoruz. Ayrıca farklılıkların gücüne inanıyor, farklı yeteneklerin bir araya gelmesiyle yeni perspektifler kazanıyoruz.

Eğitim ve Geliştirme

Çalışanların yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için eğitim ve geliştirme fırsatları sunuyoruz. Böylece çalışanların kariyer yolu planlamasına ve şirketin ihtiyaçlarına göre daha etkili olmalarına yardımcı oluyoruz. Bu misyon aynı zamanda insan odaklı anlayışımızı da yansıtıyor.
İnterdisipliner çalışma anlayışını tüm departmanlarında benimseyerek gelişimi destekleyen Helis Topluluğu olarak bünyemizdeki şirketlere katılacak kişilerin seçiminde, işin gerektirdiği niteliklere uygun, yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sistemi uyguluyoruz.