Yarınlar, bugün gerçekleştirdiklerimiz ile inşa ediliyor.

Yaşamın anahtarı sürdürülebilirliğin odağında geliştirilen iş modelleri ve projelerin bir araya gelmesi ile oluşur.

Gelecek için oluşturduğumuz projeler, bugünden yarının sorunlarına cevap veren çözümler, daha güçlü bir gelecek inşa etme amacımızın yapı taşıdır.

Sorumluluğunu üstlendiğimiz her bir iş disiplininin, tüm dünyaya ve geleceğe etki edeceği bilinci ile hareket ederek, yerelde ve küreselde tüm çalışmalarımızda kapsayıcı değerler oluşturuyoruz.

Sürdürülebilir Gelecek

İnovasyon çabalarımız önce ülkemizde ardından küresel alanda multidisipliner çözümler üreten bir marka olarak, topluluklara ve dünyaya daima faydalı olmamızı sağlıyor.

Sürdürülebilir büyüme potansiyeli gördüğümüz kilit alanlardan biri de teknoloji alanındadır. Sürdürülebilir teknolojilere ve uygulamalara yatırım yaparak, yalnızca çevrenin korunmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bölge ve dünya için gelişme fırsatları yaratıyoruz.

Ürün tasarımından, geliştirmeye, tedarik zinciri yönetiminden, pazarlamaya kadar teknolojinin, sürdürülebilirliğin tüm yönlerine entegre edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Nitelikli İnsan

Faaliyet gösterdiğimiz her sektör ve toplumumuz için olağanüstü sonuçlar elde etmek üzere en iyi ve en parlak yetenekleri bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. İş geliştirme alanında öncü firmalardan biri olarak, her bir çalışanın gelişimine,
geleceğine ve memnuniyetine maksimum destek sağlıyoruz.

Sürdürülebilir Ekonomi

Ekonomik kalkınma, doğal kaynakların korunması, insanların ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanması. Tüm bunlar sürdürülebilirlik anlayışımız ile yeniden şekillenerek ekonomik kalkınma için yeni değerler oluşturmamıza rehber oluyor.

Helis olarak, sürdürülebilir ekonominin önemini biliyor ve geliştirdiğimiz her bir projede, iş ortaklarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin ekonomik yükselişine katkıda bulunuyoruz.

Hammadde tedariğinden üretim süreçlerine kadar tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakları korumayı ve sürdürülebilirliği öncelik ediniyoruz.

Yenilenebilir Enerji

Sorumluluğumuzun bilinci ile gelecek nesillerin emanetini bugünden koruyoruz.

Enerji ihtiyacımız her geçen gün artarken, doğal kaynaklarımızın sınırlılığı bilinci sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini biliyor ve gerçekleştirdiğimiz tüm çalışma modellerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını koruyor ve uyguluyoruz.

Bu dünyaya karşı olan sorumluluğumuzu gerçekleştirmek için üretim, teknoloji, yatırım gibi faaliyet alanlarındaki uygulamalarımız ile her geçen gün daha iyisine ulaşıyoruz.

Sürdürülebilir Dönüşüm

Sürdürülebilirliği daima merkezimize aldık, ilk günden itibaren çevreye duyarlı bir marka olarak hammadde tedariğinden üretim süreçlerine kadar yaptığımız tüm çalışmaları geri dönüşüm bilinci ile gerçekleştirdik. Şimdi 30 farklı ülkede birbirinden farklı iş modelleri ve projeler ile yaşam için değer yaratmaya, sürdürülebilir dönüşüme destek olmaya devam ediyoruz.